Weetjes - Gemeente Franekeradeel

Het stedelijk wapen van Franeker vertoont een gouden klok. De overlevering zegt dat de Franekers eigenlijk niet met een klok behoorden te pronken, aangezien zij eens uit armoede een torenklok hebben gestolen. Men schold hen dan ook uit voor 'klokkedieven' (hun bijnaam).

Van 1585-1811 was er in Franeker een belangrijke hogeschool gevestigd, waaraan Napoleon een eind maakte. Napoleon wilde daarmee waarschijnlijk de weerstand van de Friese intelligentsia breken.

De oudste studentenkroeg van Nederland staat in Franeker.

In 1774 verspreidde Eelco Alta, dominee van Bozum, het alarmerende bericht dat er zich op 8 mei van dat jaar een botsing tussen enkele planeten zou voordoen, met rampzalige gevolgen. De bevolking raakte daarvan in paniek. Wolkammer Eise Eisinga vond dat er wat gedaan moest worden aan de onkunde van mensen en daarvoor was de bouw van een planetarium een prima middel. Een kleine kamer in het woonhuis van hem en zijn vrouw Pietje zou daartoe dienen. Het was het begin van een project dat in totaal zeven jaar in beslag zou nemen, want Eise kon er alleen in zijn vrije uren aan werken. Nu draaien ergens tussen Mars en Jupiter  twee planetoïden van ongeveer 6 km groot met een oppervlakte van 120 tot 130 kilometer. De ene heet Eise Eisinga, de andere Hendrik Nieuwenhuis (conservator). Op grond van hun verdiensten op het terrein van de astronomie werden beiden geëerd door hun namen te verbinden aan deze hemellichamen.

Beroemd

Jelle Zijlstra (de ARP minister-president van 1966-1967 werd in 1918 in Oosterbierum geboren), Piet Paulusma (weerman geboren in Tzum op 15 december 1956), Auke Adema (winnaar Elfstedentocht 1940 en 1941; geboren in Franeker)...in het kort

Inwoners
20.571 (Nr. 251 van 443 gemeenten)
Oppervlakte
104,3 km2 (Nr. 125 van 443 gemeenten)
Wateroppervlakte
4,9 km2 (Nr. 104 van 443 gemeenten)
Bevolkingsdichtheid
197,3 inw/km2 (Nr. 255 van 443 gemeenten)
E-mailadres
info@franekeradeel.nl
Webadres
http://www.franekeradeel.nl

Opties