Bezienswaardigheden - Gemeente Littenseradiel

De kerk te Bozum is qua fresco's zeer interessant. Lees verder...

Langs een natuurlijke bocht van het Reitdiep liggen de sluizen van Aduarderzijl. Lees verder...

De dorpskern bevat een kaatsveld op een afgegraven terp met daaromheen kleine woningen en een dertiende-eeuws Romaans kerkje.

De belangrijkste wedstrijden fierljeppen (polstokverspringen) vinden in augustus plaats in Winsum.

Door Littenseradeel, Wonseradeel en Bolsward is een Poëziefietsroute uitgestippeld (start in Bolsward).

Te bezoeken

- Uitwateringssluis in Aduarderzijl (1867)
- Hervormde Kerk aan Tjerkebuorren 1 in Boazum (12de-14de eeuw; Romaans; met op het gewelf een schildering van Christus als Majestas Domini met daaromeheen evangelistensymbolen en heiligen)
- Toren van Easterwierrum (het kerkgebouw werd afgebroken; de iepen die rond de kerk stonden werden in 2002 geveld door de iepziekte; inmiddels vervangen door 16 essen)
- Amerikaanse windmotor aan Dekamawei 5 in Weidum (1920; firma Hercules; de molen heeft maar liefst dertig bladen en twee windvanen)

...in het kort

Inwoners
10.850 (Nr. 380 van 443 gemeenten)
Oppervlakte
132,6 km2 (Nr. 88 van 443 gemeenten)
Wateroppervlakte
1,9 km2 (Nr. 201 van 443 gemeenten)
Bevolkingsdichtheid
81,8 inw/km2 (Nr. 255 van 443 gemeenten)
E-mailadres
info@littenseradiel.nl
Webadres
http://www.littenseradiel.nl

Meer Bezienswaardigheden Gemeente Littenseradiel

Opties