Geschiedenis - Gemeente Opsterland

De naam Opsterland komt men voor het eerst tegen in 1395 als Upsateraland. Up is 'op' en sater is 'zittende op'. Opsterlanders zijn dus 'opzitters', de hoog wonende mensen op het zand.

Het hedendaagse Opsterland kenmerkt zich o.a. door de fraaie bossen rond Beetsterzwaag, Olterterp, Wijnjewoude en Bakkeveen. De aanleg van deze bossen begon in de 18de eeuw en vond vooral in de 19de eeuw plaats. In de 18de eeuw werd hoogveen in het groot afgegraven door de veencompagnie├źn. De o.a. door de afvoer van de turf uit deze hoge venen gegraven vaarten en wijken veranderden het landschap radicaal.

Beetsterzwaag ontwikkelde zich vanaf de 17de eeuw van een strekdorp tot een plek waar de adel en rijke grootgrondbezitters hun buitenhuizen lieten bouwen. De huizen zijn gebouwd in een zandrug met bossen.

...in het kort

Inwoners
29.583 (Nr. 154 van 443 gemeenten)
Oppervlakte
227,6 km2 (Nr. 37 van 443 gemeenten)
Wateroppervlakte
2,6 km2 (Nr. 162 van 443 gemeenten)
Bevolkingsdichtheid
130,0 inw/km2 (Nr. 255 van 443 gemeenten)
E-mailadres
gemeente@opsterland.nl
Webadres
http://www.opsterland.nl

Opties