Geschiedenis - Gemeente Roerdalen

In het begin van de 11de eeuw komen Melika und Herckenbusch voor het eerst voor, die vanaf dat moment met elkaar verbonden zijn in één Schepenbank. Tot 1494 behoorden beide dorpen tot het Hertogdom Brabant. Toen verwierf de Hertog van Gulick het pandschap van Wassenberg, waartoe ook Melick en Herkenbosch behoorden. In het Verdrag van Venlo in 1543 werd het land van Wassenberg definitief overgedragen aan de Hertog van Gulick. Deze situatie bleef zo tot het binnenvallen van de Franse troepen in 1794. Tijdens de Franse periode werd de gemeente ingelijfd bij het Departement van De Roer. In deze periode werd de naam Melick en Herkenbosch veranderd in Mairie de Herkenbusch. Dat was maar van korte duur, want nog geen vijftien
jaar later werd dat weer teruggedraaid. Na inlijving bij de Franse Republiek, kwam Melick en Herkenbosch in 1815 bij het koninkrijk van Pruisen. Op 16 oktober 1816 gingen Melick en Herkenbosch over naar het Koninkrijk der Nederlanden, onder de naam Gemeente Melick en Herkenbosch. Tijdens de revolutie in de Zuidelijke Nederlanden was de gemeente van 1832 tot 1839 onder heerschappij van de koning van België, waarna ze terechtkwam bij het Hertogdom Limburg, als onderdeel van het koninkrijk Nederland.

In 1277 gaf Hendrik van Gelder, bisschop van Luik, Vlodrop aan zijn neef Reinoud van Gelder. De eerste bekende heer van Vlodrop is Renier van Flodrop geweest, grootvazal van Gelder, die omstreeks 1290 leefde. Ook de latere bezitters van de heerlijkheid Vlodrop hadden hoge rangen onder de Gelderse edelen, en later ook onder de rijksadel.

Er is nauwelijks enig historisch verband geweest tussen Melick en Vlodrop. Dat is niet verwonderlijk, want Vlodrop behoorde tot het overkwartier van Gelder, en was dus Nederlands. Melick behoorde tot Gülik, en was dus Duits. Melick en Herkenbosch hebben dit Güliks karakter behouden tot in de 18de eeuw.

...in het kort

Inwoners
21.320 (Nr. 243 van 443 gemeenten)
Oppervlakte
88,7 km2 (Nr. 158 van 443 gemeenten)
Wateroppervlakte
0,5 km2 (Nr. 321 van 443 gemeenten)
Bevolkingsdichtheid
240,2 inw/km2 (Nr. 255 van 443 gemeenten)
E-mailadres
info@roerdalen.nl
Webadres
http://www.roerdalen.nl

Opties