De Weerribben - Gemeente Steenwijkerland

De Weerribben

In de rietlanden bij Belt-Schutsloot (De Wieden en De Weerribben) wordt riet gekweekt voor dakbedekking. De Weerribben waren oorspronkelijk zandvlakten met grote en kleine plassen. Er groeiden langs de waterkant veel waterplanten. Elk jaar stierven die planten af en verdwenen naar de bodem van het water. Dat kon zo eeuwen doorgaan, waardoor een dikke laag veen ontstond. Het Nationaal Park De Weerribben, in de Kop van Overijssel, kreeg in 1992 de definitieve parkstatus. Het is een vergraven laagveengebied van 3445 hectare en vormt samen met het naburig natuurreservaat De Wieden het belangrijkste moerasgebied van Noordwest Europa. De Weerribben is een erkend 'wetland', een Vogelrichtlijngebied en het heeft het Europees Diploma. Riet en water overheersen het landschap, met een netwerk van sloten en vaarten, die nog duidelijke sporen van de vroegere vervening vertonen. Men kan hier de verschillende stadia van verlanding zien, van open water tot moerasbos. Hierdoor is er een grote verscheidenheid aan milieutypes te vinden. Het rietland wordt in stand gehouden, zowel vanuit sociaal-economische motieven, als vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt. Het parkgebied is rustig en waterrijk en daardoor een belangrijk vogelgebied. De rijke plantengroei biedt allerlei insecten een goed leefmilieu. Het gebied is zeer geschikt voor vaartochten met kano of fluisterboot. Op zaterdagavond 27 november 2004 is het Nationaal Park De Weerribben verkozen tot De mooiste plek van Nederland. Van de in totaal 110.000 stemmen gingen er 35.000 naar De Weerribben. Met de 25.000 euro die dit opleverde wordt een pad voor minder validen aangelegd.

...in het kort

Inwoners
43.127 (Nr. 89 van 443 gemeenten)
Oppervlakte
330,0 km2 (Nr. 14 van 443 gemeenten)
Wateroppervlakte
40,7 km2 (Nr. 34 van 443 gemeenten)
Bevolkingsdichtheid
130,7 inw/km2 (Nr. 255 van 443 gemeenten)
E-mailadres
info@steenwijkerland.nl
Webadres
http://www.steenwijkerland.nl

Opties