Info - Gemeente W没nseradiel

De gemeente bestaat uit Allingawier, Arkum, Arum, Atzeburen, Baarderburen, Baburen, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, De Blokken, Dedgum, Dijksterburen, Doniaburen, Eemswoude, Engwier, Exmorra, Exmorrazijl, Ferwoude, Gaast, Gooium, Grauwe Kat, Harkezijl, Hartwerd, Hayum, Hemert, Hichtum, Hieslum, Idsegahuizum, Idserdaburen, It Fliet, Jonkershuizen, Jousterp, Kampen, Kimswerd, Kooihuizen, Kornwerderzand, Koudehuizum, Lollum, Longerhouw, Makkum, Oosthem, Parrega, Piaam, Pingjum, Rijtseterp, Scharneburen, Schettens, Schraard, Strand, Tjerkwerd, Vierhuizen, Witmarsum, Wonneburen, Wons en Zurich.

Wonseradeel met zijn 29 dorpen groeide uit tot de eerste grietenij ven Westergo.

Meer over Gemeente W没nseradiel

...in het kort

Inwoners
11.897 (Nr. 361 van 443 gemeenten)
Oppervlakte
320,6 km2 (Nr. 15 van 443 gemeenten)
Wateroppervlakte
162,4 km2 (Nr. 9 van 443 gemeenten)
Bevolkingsdichtheid
37,1 inw/km2 (Nr. 255 van 443 gemeenten)
E-mailadres
info@wunseradiel.nl
Webadres
http://www.wunseradiel.nl

Opties