Geschiedenis - Gouda

De eerste vermelding van Gouda was als 'Golda' in een oorkonde in 1139. Gouda kreeg stadsrechten in 1272. In de 15de eeuw komt de bierproduktie tot bloei. Rond 1750 is ongeveer de helft van de bevolking werkzaam in de pijpenmakerij. Ook is de pottenbakkerij van economisch belang en wordt een aanzet gegeven tot het vervaardigen van beschilderd sieraardewerk: Goudse plateel. In 1858 vestigt een kaarsenfabriek zich in Gouda. Met de aanleg van de spoorlijnen in de 19de eeuw nam de bedrijvigheid weer toe. De bevolking breidde zich daarna snel uit. Om ruimte te creëren werden de stadspoorten en vestingwerken gesloopt. Na de aanleg van een ondergrondse riolering konden ook vele sloten en grachten in de stad worden gedempt.

Opties