Geschiedenis - Groningen

Groningen is oorspronkelijk gebouwd als Drentse Brinkdorp op een van de hoogste punten op de Hondsrug. De naam Hoogstraatje midden in de Herestraat refereert aan deze Hondsrugtop.

Uit het jaar 1000 dateert de oudste vermelding van de stad Groningen als plaats met een kerk.

In 1614 wordt de Rijksuniversiteit Groningen gesticht. De wapenspreuk luidt: Verbum Domini lucerna pedibus nostris (Het Woord des Heren is een lamp voor onze voeten).

De jaarlijkse viering van het Groningens Ontzet op 28 augustus herinnert aan het mislukte beleg van de stad door de bisschop van Münster (Bommen Berend) in 1672.

De afbraak van de vestingswerken vanaf 1874 was noodzakelijk, omdat de woon- en leefomstandigheden in de oude stad erbarmelijk waren en dat terwijl de bevolking sterk groeide.

In 1945 werd de oude binnenstad zwaar beschadigd door beschietingen.

Na de Tweede Wereldoorlog groeit Groningen uit tot het centrum van Noord-Nederland. Niemeijer (tabak) en Wolters-Noordhoff (schoolboeken) zijn zeer bekende uit Groningen afkomstige bedrijven.

Opties