De Vispoort - Harderwijk

De Vispoort

Van de middeleeuwse ommuring is de Vispoort het voornaamste overblijfsel. Aan de zeekant bevinden zich naast de poort restanten van de muur en aan de stadszijde is het bouwwerk ingesloten door muurhuisjes. Verder is er nog de Smeepoort met een ruimte voor de stadswacht.

Opties