Geschiedenis - Harderwijk

Als Hanzestad, gelegen aan de Zuiderzee, was Harderwijk een belangrijke vissers-/handelsplaats. Nadat de stad in 1231 van Otto II stadsrechten had gekregen, werd Harderwijk na Arnhem het voornaamste centrum van Gelre. In 1285 wordt Harderwijk actief lid van het Hanzeverbond. In 1503 legt een stadsbrand een groot deel van de stad in de as. Er treedt economisch verval in. In 1570 verwoest een stormvloed een groot deel van de stad.

De afsluiting van de Zuiderzee en de inpolderingen in het IJsselmeer, hadden een inkrimping en later het geheel wegvallen van de visserij en de vishandel als gevolg.

Na 1945 zorgen toerisme en industrie voor verbetering van de economie.

Opties