Geschiedenis - Hilvarenbeek

De oudste vermelding van de naam (Hilvaren)beek komt voor in de twaalfde eeuw.

De ontginning van de zandgrond kwam pas echt goed op gang na de invoering van de kunstmest in omstreeks 1890. Vanwege de goedkope arbeidskrachten kwamen er leerlooierijen, schoenfabrieken en na de Tweede Wereldoorlog een sigarenfabriek, maar deze industrieën verdwenen weer.


Opties