Geschiedenis - Klundert

Net als Willemstad en Geertuidenberg vormde de vesting Klundert mede de zuidelijke verdedigingsgordel tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog.

In 1583 omringde Willem van Oranje de stad met wallen en grachten. De 'Stenen Poppen' herinneren nog aan die verdedigingswerken. Ook de zogenaamde 'enveloppe' die voor de bastions werd aangelegd en het kroonwerk met de naam Suikerberg zijn nog te zien.

Opties