Geschiedenis - Koewacht

Koewacht is een betrekkelijk jong dorp. De Belgische en Nederlandse polders waarin dit dorp ligt zijn pas rond het jaar 1700 bedijkt.

Aan het einde van de 16de eeuw komt de naam koewagt, koyewert al voor. Waarschijnlijk is het woord afgeleid van 'waar", dat laaggelegen land aan rivier of water betekent. Het zou dus gaan om laag liggend, niet bewoond land, dat kennelijk regelmatig onder water stond en waarop koeien graasden.

Opties