Geschiedenis - Kudelstaart

Kudelstaart heette eerst Schonedorp en wordt in 1238 voor het eerst in een schriftelijk bron vermeld. In 1252 krijgt het een vermelding als Kudelstaart.

In 1724 wordt de ambachtsheerlijkheid Kudelstaart verkocht aan de stad Amsterdam. Op 1 januari 1812 werd het Hollandse deel van Kudelstaart bij Aalsmeer gevoegd en op 29 juni 1820 het Stichtse deel. In 1870 wordt het meer zuidelijke deel van de bebouwing Kudelstaart genoemd. Het oorspronkelijke Kudelstaart heet vanaf dan Vrouwentroost.

Opties