Info - Leiden

Leiden, gelegen aan weerszijden van de Oude Rijn, is een Hollandse stad met schilderachtige gevels, ophaalbruggen, singels, grachten (waarvan het Rapenburg met bebouwing uit de 17de-18de eeuw de fraaiste is) en hofjes (met 35 de meeste in een Nederlandse plaats).

Leiden heeft na Amsterdam de grootste 'binnenstad' van Nederland. De wallen werden in de 19de eeuw geslecht, maar de singels bleven bestaan en geven de stad een voornaam aanzien. Van de acht poorten die Leiden rijk was, zijn er slechts twee overgebleven; de Morspoort en de Zijlpoort. Van de 16 molens die eertijds de wallen sierden is alleen molen 'De Valk' (1743) overgebleven.

Meer over Leiden

Opties