Geschiedenis - Middelburg

Het van oorsprong Karolingisch/Vlaamse Middelburg, is de grootste stad van Zeeland en de oudste en belangrijkste centrumstad van de regio Midden-Zeeland, die 215.000 inwoners telt. Middelburg dankt zijn ontstaan aan een ringwalburg die in de eerste helft van de 9e eeuw werd aangelegd. Op de huidige Markt bouwde men, in de tweede helft van de 10e eeuw, de eerste kerk.

Van het gebied dat toen bekend stond als Walachria + Bevelandia (later "Zeeland bewesten Schelde" genoemd) werd Middelburg, waarschijnlijk eind 10e eeuw, door de Duitse koning Hendrik II (973 - 1024) aangewezen als bestuurscentrum. In 1012 werd de Vlaamse graaf Boudewijn IV de eerste graaf van Zeeland. De afgelopen 1000 jaar is Middelburg, onafgebroken, de hoofdstad van de Schelde-Maasdelta gebleven.

In 1122 werd er een klooster gesticht, dat later tot abdij werd verheven. Deze abdij was van groot belang voor de ontwikkeling van de stad. In het derde kwart van de 12e eeuw werd Middelburg hoofdstad van het graafschap Zeeland, dat bestond uit "Zeeland bewesten Schelde" (Midden-Zeeland) en "Zeeland beoosten Schelde" (Noord-Zeeland). Het graafschap Zeeland hield op te bestaan in 1579. In dat jaar werd Middelburg hoofdstad van de provincie Zeeland.

De grootte van het gewest Zeeland wisselde van alleen Midden-Zeeland tot een gebied dat reikte van de grens met de Zuidelijke Nederlanden tot de Brielse- en Oude Maas in het noorden en tot voorbij Breda in het oosten.

Reeds in 1217 kreeg Middelburg, als een van de eerste steden van - het huidige - Nederland, stadsrechten. Mede door de Welsinge - een ten zuidoosten van de stad gelegen zeearm - waarvan de monding aan het Sloe/de Honte (nu de ingang van de Sloehaven) lag, die werd bewaakt door Fort Rammekens, kon Middelburg een welvarende handelsstad worden.
Middelburg was tot eind 16e eeuw de belangrijkste koopstad van de Noordelijke Nederlanden. De Staten-Generaal der Nederlanden (de regering van de 17 Verenigde Nederlanden) vergaderden na 1581 niet meer in Brussel maar kozen vanaf 1583 Middelburg als vergaderplaats, om uiteindelijk na 1585 in Den Haag, als vertegenwoordigers van de 7 Verenigde Provincin, bijeen te komen.

Tot het derde kwart van de 17e eeuw was de Zeeuwse hoofdstad, na Amsterdam, de grootste haven- en handelsstad van de Republiek. Zowel de VOC als de WIC waren er gevestigd. Als VOC-stad had Middelburg half zoveel macht als Amsterdam; Middelburg was echter even belangrijk als de overige vier VOC-steden (Delft, Enkhuizen, Hoorn en Rotterdam) bij elkaar. De directie van de VOC (de heren XVII) zetelde afwisselend 6 jaar in Amsterdam en 2 jaar in Middelburg. Tot de 19e eeuw heeft Middelburg mede de Indische handel geleid. In Middelburg was de Admiraliteit van Zeeland gevestigd.

Middelburg was tot halverwege de 17e eeuw, na Amsterdam, Leiden en Haarlem, de grootste stad van de Republiek. In de eerste helft van de 17e eeuw behoorde de Zeeuwse hoofdstad tot de 60 grootste steden van Europa. De Zeeuwse hoofdstad had eind 17e eeuw ongeveer 30.000 inwoners, en was daarmee de 5e stad van het land en volkrijker dan Den Haag en Utrecht. Door de Franse bezetting en doordat de Welsinge steeds meer verzandde, waardoor de haven slechter bereikbaar werd, stagneerde de handel en liep de bevolking terug. Rond 1800 had Middelburg nog ongeveer evenveel inwoners als Haarlem en Groningen en was daarmee, met meer dan 20.000 zielen, toch nog, de 8e stad van Nederland. In 1817 werd een nieuw Havenkanaal in de richting van Veere geopend (nu een gedeelte van het, in 1873 geopende, Kanaal door Walcheren).

Door een Duits bombardement, op 17 mei 1940, werd de binnenstad voor een derde verwoest. Veel historische gebouwen, waaronder het Stadhuis en de Abdijgebouwen met de Abdijtoren ("Lange Jan"), werden zeer zwaar beschadigd. Daarnaast veranderden bijna 600 panden (grotendeels monumenten) in puin. Middelburg heeft nu nog meer dan 1200 historische rijksmonumenten over, en is daarmee de 5e monumentenstad van Nederland. Een bezoek aan de prachtig gerestaureerde abdij (vroeger ook wel Hof van Zeeland genoemd), waarin zich o.a.: het Provinciehuis, de Nieuwe kerk, de Koorkerk en het Zeeuws Museum gevestigd zijn, is zeer aan te bevelen. Het vijftiende-eeuwse, in laatgotische Zuid-Nederlandse stijl gebouwde, stadhuis aan de Markt werd in 2008 gekozen tot het mooiste historische gebouw van Nederland.

Middelburg vormt samen met Vlissingen 1 stad, die het economisch- en demografisch hart van de provincie is. Met ca. 95.000 inwoners behoort ze tot de 30 grootste stadsgebieden van Nederland.

Heden ten dage is Middelburg geen belangrijke internationale handelshaven meer; maar wel een universiteitsstad, het demografisch hart van Zeeland en de grootste toeristen-, cultuur- en winkelstad van het Deltagebied.

Meer Geschiedenis Middelburg

Opties