Geschiedenis - Nibbixwoud

De oudere namen van Nibbixwoud zijn Nuwe Boxwoude en Nubixwou. Dialectische aanduiding: Nibbik. De naam Nuwe (= nieuwe) diende als onderscheiding van het nabijgelegen dorp Oudeboxwoude (later omgedoopt tot Hauwert). Boxwoude kan betekenen de woude (= ontgonnen moeraswoudgebied) van Bok(ke).

Vondsten wijzen erop dat er in de bronstijd (1700-700 voor Christus) bewoning was in het gebied bij Wognum en Nibbixwoud. Vuistbijlen en pijlpunten uit die tijd zijn gevonden tussen de Oosterwijzend en de Dorpsstraat. Uit de naamgeving en uit archeologische vondsten kan worden afgeleid dat hier al in de 10e eeuw een nederzetting is geweest.

De veenstroom de Kromme Leek is het oudste aardrijkskundige monument in deze omgeving. De Kromme Leek loopt langs Wognum, Zwaagdijk en Nibbixwoud richting Wervershoof.

De Leek speelde destijds een grote rol bij de ontwatering van het hoge veengebied.

Meer info vindt u op www.decrommeleeck.nl.

Opties