Geschiedenis - Nieuweschans

In Duitsland woedde de Dertigjarige Oorlog in alle hevigheid, toen stadhouder Ernst Casimir van Nassau in 1628 besloot hier een nieuwe schans aan te leggen. In de korte tijd van 3 maanden verrees op een hoogelegen stuk kweldergrond op Ostfries (Duits) gebied de nieuwe vesting. Deze heette aanvankelijk Langerakkenschans, maar werd omgedoopt in Nieuweschans.

In 1636 kwam dit gebied officieel bij de Nederlanden. De grondvorm was een regelmatige vijfhoek met een rechthoekig stratenplan. Na een periode van achteruitgang en verval kreeg Nieuweschans door restauratie na 1971 nieuwe allure. Een proefboring in 1980 wees uit dat op een diepte van 500-600 meter geneeskrachtig zout water zit van uitzonderlijke kwaliteit, waardoor kuren ook een mogelijkheid werd. In 1985 werd een modern kuuroord geopend, waar ook veel Duitse toeristen op afkomen.

Opties