Geschiedenis - Nijmegen

In 12 voor Christus sticht Drusus te Nijmegen een permanente Romeinse vestiging. In 15 na Christus wordt aan de Romeinse nederzetting de naam Ulpia Noviomagus gegeven. Nijmegen krijgt in 105 na Christus van keizer Marcus Ulpius Traianus stadsrechten. In 1230 kreeg Numaga stadsrechten van koning Hendrik VII. Rond 1400 werd Nijmegen lid van het Hanzeverbond. De Tachtigjarige oorlog belemmerde de handel. Bij de oorlog van Frankrijk tegen de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën (1672-1676) raakten vele landen betrokken. In 1678 maakt de Vrede van Nijmegen een einde aan de oorlog tussen de Republiek en Frankrijk.

In 1923 wordt de Katholieke Universiteit Nijmegen gesticht (De naam Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) verandert per september 2004 in Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) om de onderlinge verbondenheid van de universiteit en het academisch ziekenhuis te benadrukken).

In 1944-1945 wordt Nijmegen zwaar beschadigd door bombardementen en beschietingen. Op 22 februari 1944 bombardeerden de geallieerden Nijmegen, in de veronderstelling dat ze een Duitse stad onder vuur namen. De Nijmeegse binnenstad werd totaal verwoest en 880 mensen sneuvelden. Alleen de Mariënburgkapel bleef grotendeels overeind, evenals het vlakbij gelegen Arsenaal. Op 17 september van hetzelfde jaar startten de geallieerden de militaire operatie 'Market Garden', die uiteindelijk leidde tot de bevrijding van de stad. Nijmegen bleef van september 1944 tot maart 1945 frontstad.

Vanaf 1944 tot circa 2000 was de binnenstad een waaigat. Met de komst van architect Sjoerd Soeters veranderde het centrum totaal. Hij ontwikkelde een stedenbouwkundig ontwerp waarin het voormalige politiekantoor werd uitgebreid, filmtheater Lux verscheen op het Mariënburgplein (wat ook nog een beetje opgehoogd werd) en een nieuwe straat werd aangelegd.

Nijmegen krijgt in 2005 de Godenpijler terug die in het begin van onze jaartelling ook in de stad heeft gestaan. Nijmegen herdenkt met het bronzen en granieten kunstwerk het 2000-jarig bestaan van de stad. In de jaren tachtig vonden archeologen resten van een Romeinse Godenpijler, die in het jaar 17 in de stad heeft gestaan. De vondst van deze resten betekende de wetenschappelijke erkenning dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is. De nieuwe Godenpijler komt ongeveer op dezelfde plaats te staan als de historische voorganger.

Opties