Geschiedenis - Oudenbosch

Oudenbosch was eeuwenlang een belangrijk verkeersknooppunt. In de 16de eeuw was Oudenbosch en haar haven een belangrijk overslagpunt voor de turf die in de omgeving werd gewonnen. Voor het transport van dit veen zijn vaarten gegraven die eindigden bij (natuurlijke) overslagpunten zoals de haven. In deze periode is het middeleeuwse stratenpatroon gevormd.

De oude kern omvat het gebied dat begrensd wordt door de Markt, de haven, de Pastoor Hellemonsstraat en de Fenkelstraat. In 1855 kreeg het een aansluiting op de spoorlijn Antwerpen-Roosendaal-Moerdijk. Mede vanwege haar goede bereikbaarheid werd Oudenbosch in de negentiende eeuw een centrum van katholieke onderwijsinstellingen en activiteiten.

In 1860 telde Oudenbosch ongeveer 3.000 inwoners, in 1922 al 6.000 en sinds 1945 verdubbelde het aantal inwoners. Op 3 december 1979 werd de 12.000e inwoner ingeschreven. De oorspronkelijk nabijgelegen nederzetting Nieuwenbosch is geheel verdwenen.

Opties