Geschiedenis - Provincie Drenthe

Drenthe is het land van Bartje en bruine bonen. Lange tijd gold Drenthe als de armste provincie van Nederland - een soort achtergebleven gebied. Pas in de Grondwet van 1815 werd het een 'provincie' genoemd, daarvoor was Drenthe een 'landschap'. Maar na de Tweede Wereldoorlog heeft het gebied zich snel ontwikkeld. De werkloosheid in de veengebieden en de snelle bevolkingsaanwas op de zandgronden maakten de industrialisatie noodzakelijk. De opkomst van Emmen is daarvan het duidelijkste voorbeeld. Schoonebeek werd een wereld van 'ja-knikkers', die vele miljoenen kubieke meters olie uit de Drentse bodem wisten te pompen.

Het Oranjekanaal is de verbinding tussen de Drentse Hoofdvaart en de uitgestrekte veengebieden in zuidoost Drenthe. Het 50 kilometer lange kanaal ligt dwars door Drenthe en werd in 1853 en 1894 gegraven. Door gebrek aan water - doordat het Drentse plateau en de Hondsrug hoger lagen dan de veengebieden - kon het veen niet worden afgevoerd en daardoor bleef het Oranjekanaal grotendeels onbevaarbaar. In 1976 is het gesloten voor alle scheepvaart. Er kwam een algehele reorganisatie van de waterschappen in de provincie. De Wold A en verschillende vaarten in het Drentse land werden gereguleerd. In 1969 werd de Lauwerszee afgesloten.

De cultuurgeschiedenis van Drenthe spreekt ook uit de unieke hunebedden. Op het hunebed in het Groningse Noordlaren na liggen alle hunebedden in Drenthe. Een hunebed is in de oorspronkelijke staat teruggebracht: de Papeloze Kerk tussen Schoonoord en Noordsleen. Wie zich wil verdiepen in de prehistorische cultuur van Drenthe kan daarvoor een bezoek brengen aan het Provinciaal Museum voor Drenthe in Assen.

Het Drents is sinds 1 maart 1996 een officieel erkende taal. De Drentse taal maakt onderdeel uit van het Nedersaksisch, dat officieel erkend is als regionale taal onder het Europees Handvest voor Regionale talen en talen van minderheden. De Tweede Kamer heeft hierover in 1995 besloten. Twee jaar later is het Europees Handvest geratificeerd door de Raad van Europa.

...in het kort

Inwoners
486.197 (Nr. 10 van 12 provincies)
Oppervlakte
2626,4 km2 (Nr. 9 van 12 provincies)
Wateroppervlakte
23,0 km2 (Nr. 12 van 12 provincies)
Bevolkingsdichtheid
185,1 inw/km2 (Nr. 9 van 12 provincies)

Opties