Bezienswaardigheden - Provincie Friesland

De Friese Elfsteden zijn:

- Leeuwarden/Ljouwert
- Sneek Snits
- IJlst/Drylts
- Sloten/Sleat
- Stavoren/Starum
- Hindeloopen/Hylpen
- Workum/Warkum
- Bolsward/Boalsert
- Harlingen/Harns
- Franeker/Frjentsjer
- Dokkum/Dokkum

Er zijn vier verschillende soorten landschap

- het terpengebied
- het woudengebied
- het Lage Midden
- de eilanden

Tot de grootste schoonheden in het landschap moeten zeker gerekend worden

- de veenplassen
- de Waddeneilanden
- boerderijen van het kop-hals-romptype
- het zwartbonte stamboekvee
- de terpen (zachtglooiende kleiheuvels). Een mooi terpdorp is Hoogebeintum.

Daarnaast zijn er ontelbare wielen, brekken, poelen, rakken en plassen die een waar eldorado zijn voor watersportliefhebbers.

In Friesland staan veel stinzen. Een stins is een versterkte adellijke woning, vaak op een terp gebouwd. De naam is een verkorting van het Friese stenhűs (stenen huis).

In de zuidwesthoek van Friesland, temidden van de Friese Meren, ligt Gaasterland, een bosrijk gebied met, kliffen en stranden waterwildreservaten en broedplaatsen.

...in het kort

Inwoners
642.209 (Nr. 8 van 12 provincies)
Oppervlakte
5672,2 km2 (Nr. 1 van 12 provincies)
Wateroppervlakte
2080,6 km2 (Nr. 1 van 12 provincies)
Bevolkingsdichtheid
113,2 inw/km2 (Nr. 12 van 12 provincies)

Opties