Geschiedenis - Provincie Friesland

Het eigenlijke Friezenland strekt zich uit van Noord-Holland tot dicht bij de Deense grens. In 754 werd Bonifacius bij Dokkum vermoord. Daarna drong het Christendom langzaam door. De monniken hebben een groot aandeel gehad in de strijd tegen de zee, in de inpoldering van grote stukken land en de schepping van het tegenwoordige Friese landschap.

In de 18de en 19de eeuw werden verschillende bossen aangelegd; waaronder Oranjewoud en Beetsterzwaag.

Op 1 januari 1997 werd de officiŽle naam van de provincie veranderd van 'Friesland' in 'Frysl‚n'. In november 2004 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten erop toe te zien dat de officiŽle naam in overheidsstukken ook consequent wordt gebruikt.

Vroeger was Frysl‚n vooral bekend door de landbouw. Maar tegenwoordig zijn er andere middelen van bestaan, zoals industrie, diensten zoals banken en verzekeringen, en toerisme.

Van oudsher is Friesland een grote leverancier van zuivel. Dit is de provincie van het wereldwijd bekende Friese stamboekvee; de koeien die zoveel melk geven.

Een Fries gezegde luidt: 'BŻter, brea en griene tsiis wa dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries' betekent 'Boter, brood en groene kaas wie dat niet kan zeggen, is geen oprechte Fries'.

...in het kort

Inwoners
642.209 (Nr. 8 van 12 provincies)
Oppervlakte
5672,2 km2 (Nr. 1 van 12 provincies)
Wateroppervlakte
2080,6 km2 (Nr. 1 van 12 provincies)
Bevolkingsdichtheid
113,2 inw/km2 (Nr. 12 van 12 provincies)

Opties