Geschiedenis - Provincie Groningen

De oorspronkelijke naam ?villa Cruoninga? wordt in 1040 voor de eerste keer genoemd voor een buurtschap, waar de huidige stad uit is ontstaan. In de 13de eeuw was Groningen uitgegroeid tot een sterke handelsstad, die een bestuur had met eigen vastgelegde rechtsregels en rechtspraak.

De geschiedenis van de provincie Groningen is voor een groot gedeelte het verhaal van de stad Groningen dat in de loop der jaren steeds meer de macht kreeg over de Ommelanden. De stad Groningen had oorspronkelijk enige concurrentie van Appingedam, maar nadat de stad er in geslaagd was om het stapelrecht te verwerven was de dominante positie een feit. De invloed van de stad breidde zich gestaag uit. Het toppunt van haar macht werd bereikt aan het einde van de vijftiende eeuw, toen haar invloed tot ver in de huidige provincie Friesland reikte.

...in het kort

Inwoners
573.614 (Nr. 9 van 12 provincies)
Oppervlakte
2885,7 km2 (Nr. 7 van 12 provincies)
Wateroppervlakte
619,9 km2 (Nr. 4 van 12 provincies)
Bevolkingsdichtheid
198,8 inw/km2 (Nr. 8 van 12 provincies)

Opties