Geschiedenis - Provincie Limburg

Limburg is genoemd naar de burcht "Limbourg", gelegen aan het riviertje de Vesdre in de Ardennen, die de zetel was van een middeleeuws vorstendom waarvan ook een gedeelte van het Maasland ten noorden van Luik deel uitmaakte. Haar strategische ligging maakte Limburg eeuwenlang tot een omstreden gebied voor Europese grootmachten. Romeinen, Spanjaarden, Pruisen, Oostenrijkers en Fransen zijn er heer en meester geweest. Pas in 1839, na de Belgische opstand, kreeg de provincie haar huidige vorm. Het huidige provinciaal bestuur van Limburg zetelt in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht, de oudste en meest Bourgondische stad van Nederland.

Limburg is de enige provincie van Nederland waar winning van steenkolen door mijnbouw heeft plaatsgevonden. Vanaf 1910 kwam in Zuid-Limburg de mijnindustrie tot ontwikkeling, hetgeen leidde tot de snelle groei van steden als Heerlen, Kerkrade en Geleen. Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef Limburg de hoofdleverancier van steenkool ten behoeve van de energievoorziening in Nederland. In de jaren 1950 werden in Limburg de eerste industrialisatieprogramma's ontwikkeld voor het scheppen van vervangende werkgelegenheid op het platteland. Midden- en Noord- Limburg werden concentratiegebieden van intensieve veehouderij (varkens, kippen, melkvee) en glastuinbouw. Het overschot aan arbeidskrachten in de voorheen gemengde land- en tuinbouw werd vooral opgevangen door de ontwikkeling van industriekernen als Weert, Venray, Helden en Bergen. Met de beŽindiging van de mijnindustrie (1965-1975) stond Limburg voor de historische uitdaging het verlies van zo'n 75.000 arbeidsplaatsen te compenseren. Het zwaartepunt van de Limburgse industrie ligt nu bij de chemie, de automotive sector en bij kantoormachines. In Horst zijn bekende internationale instituten gevestigd zoals het Proefstation voor de Champignoncultuur, het researchcentrum Asparagus en het tuinbouwproefgebied Meterikseveld.

Archeologen hebben in 2003 in Borgharen (bij Maastricht) een wapengraf uit de vijfde eeuw gevonden. Het gaat om het meest complete vijfde-eeuwse graf in zijn soort dat ooit langs de Maas is gevonden. In totaal gaat het om ongeveer tien graven. Het graf in Limburg is van een man die daar in de tweede helft van de 5de eeuw is begraven. Het bevat een lang ijzeren zwaard, een zogenoemde spatha, een schild en een vuurslag. Het onderzoek rond Borgharen, Itteren en Koeweide heeft behalve dit graf veel meer archeologische sporen en vondsten opgeleverd. Ze wijzen op bewoning en begraving langs oude (Maas)geulen vanaf de late Bronstijd (ongeveer 1000 voor Christus) tot en met de vroege Middeleeuwen (450-600 na Christus).

...in het kort

Inwoners
1.127.805 (Nr. 6 van 12 provincies)
Oppervlakte
2279,1 km2 (Nr. 10 van 12 provincies)
Wateroppervlakte
52,7 km2 (Nr. 11 van 12 provincies)
Bevolkingsdichtheid
494,9 inw/km2 (Nr. 4 van 12 provincies)

Opties