Geschiedenis - Provincie Noord-Holland

In de vroege middeleeuwen stond het gebied onder Frankisch gezag. In de 9de eeuw voerden de Noormannen het bewind. Daarna heersten er graven die aan het hoofd van zelfstandige vorstendommen stonden. In het begin van de 12de eeuw werd het graafschap aangeduid met de naam Holland. Na een voortdurende strijd tussen de Hollandse graven en de West-Friezen onderwierp Floris V de West-Friezen. Zo kreeg Holland eind 13de eeuw zijn huidige gedaante. Noord- en Zuid-Holland zijn dan nog n gebied.

Voor 1600 bestond Noord-Holland voor bijna de helft uit water. Na 1600 pompten de bewoners stukken land droog met pompen. Vanaf 1800 werd dat grootser aangepakt. Toen Lodewijk Napoleon in 1806 koning van Holland werd, kwam er een nieuwe wet waarin het provincierecht werd geregeld. Deze wet verdeelde het koninkrijk Holland in twee departementen: Amstelland en Maasland. Den Haag werd de hoofdstad van Maasland, Haarlem van Amstelland. Na het vertrek van de Fransen in 1813 ontstond het Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem l. Via de grondwet van 1815 werd de organisatie van de provincies geregeld. Bij de herziening van de grondwet in 1840 werd Holland gesplitst in Noord- en Zuid-Holland.

De Zaanstreek is een centrum van scheepsbouw, hout- en metaalindustrie. Al in de 17de eeuw was de Zaanstreek een gebied van belang. Honderden windmolens maalden hun wieken en Zaanse walvisvaarders trokken met hun schepen naar de noordelijke zeen. Kooplieden voeren uit naar alle windstreken en kwamen terug met een keur aan grondstoffen die het oudste industriegebied van Europa ten dienste kwamen. De faam van deze streek reikte zo ver dat in 1697 de Russische tsaar Peter de Grote naar Zaandam kwam om er de scheepsbouw te bestuderen. Het huisje waar hij toen verbleef staat er nog en doet nu dienst als museum.

...in het kort

Inwoners
2.613.070 (Nr. 2 van 12 provincies)
Oppervlakte
4090,7 km2 (Nr. 4 van 12 provincies)
Wateroppervlakte
1232,0 km2 (Nr. 2 van 12 provincies)
Bevolkingsdichtheid
638,8 inw/km2 (Nr. 3 van 12 provincies)

Opties