Geschiedenis - Provincie Overijssel

In tegenstelling tot Groningen, Drenthe, Friesland of Limburg is Overijssel geen eenheid. Het valt uiteen in een aantal karakteristieke streken, die elk hun eigen landskenmerken, historie en traditie bezitten.

De Kop van Overijssel bestaat vrijwel geheel uit laagveen. Er zijn stadjes als Steenwijk, Blokzijl en Vollenhove. De IJssel- en Vechtstreek wordt beheerst door Zwolle en Kampen.

Salland is de laagvlakte ten westen van de Overijsselse Vecht en de IJsselvallei. Salland vormt een overzichtelijk geografisch vierkant, dat wordt afgebakend door IJssel, Vecht, Regge en Schipbeck. Belangrijkste stad is Deventer.

Twente is het grensgebied met Duitsland, dat lange tijd door venen en moerassen van de rest van de provincie gescheiden is geweest.

De streek Twente is waarschijnlijk genoemd naar een oude volksstam der Tubanten. Nadat de venen zijn afgegraven en de moerassen drooggelegd is de isolatie opgeheven, maar heeft de streek toch zijn eigen karakter behouden. De streek heeft veel natuurschoon, waaronder fraaie boerderijen en watermolens. Hoornblazen, klootschieten, vlöggelen, staakslepen; Twente is rijk aan oude volksgebruiken. Deze tradities zijn in Twente gehandhaafd doordat Twente een zeer afgesloten gebied was dat daardoor niet openstond voor vernieuwingen.

...in het kort

Inwoners
1.116.374 (Nr. 7 van 12 provincies)
Oppervlakte
3370,8 km2 (Nr. 6 van 12 provincies)
Wateroppervlakte
100,2 km2 (Nr. 9 van 12 provincies)
Bevolkingsdichtheid
331,2 inw/km2 (Nr. 7 van 12 provincies)

Opties