Witte Huis - Rotterdam

Monumentale Witte Huis. 1897-1898; W. Molenbroek; de constructie is gemetseld; de beelden in de tweede bouwlaag symboliseren de Arbeid, Handel, Vooruitgang, Nijverheid, Zeevaart en Landbouw; het 45 meter hoge gebouw was lange tijd het hoogste kantoorgebouw van Europa.

Opties