Geschiedenis - Rotterdam

Circa 1250 ontstaat een nederzetting na de aanleg van een dam in de rivier de Rotte. In 1299 krijgt Rotterdam stadsrechten van Wolfert van Borselen. In de Tachtigjarige Oorlog stond Rotterdam vanaf juli 1572 aan de kant van de Opstand en de stad profiteerde van het feit dat Amsterdam tot 1578 aan de zijde van de koning bleef. Onder leiding van stadspensionaris Johan van Oldenbarneveld, die de stad van 1576-1586 diende, kwam de stad in korte tijd tot grote bloei.

Op 16 september 1620 vertrekken de Pilgrim Fathers (afkomstig uit Engeland waar ze om hun geloof vervolgd werden) uit de wijk Delfshaven om aan hun reis naar de Nieuwe Wereld te beginnen. De Prins Alexanderpolder (gereed in 1872) bij Rotterdam was tot bouwwerkzaamheden begonnen het laagste punt van Nederland met 6,50 meter beneden Normaal Amsterdams Peil. In 1878 wordt de eerste vaste oeververbinding, de Willemsbrug, geopend. Het oude hart van Rotterdam werd op 14 mei 1940 weggebombardeerd door de Duitsers om Nederland te dwingen tot overgave. Er waren 900 doden en 77.000 daklozen. In totaal 25.000 woningen, 11.000 andere panden, 1.350 fabrieken, 566 café's en hotels, 4 ziekenhuizen, 2.400 winkels, 24 kerkgebouwen, 69 scholen, 20 bankgebouwen, 2 schouwburgen en 12 bioscopen werden van de aarde weggevaagd. In het centrum stond alleen nog het Stadhuis uit 1913 en het Postkantoor uit 1923 overeind. Delfshaven is het enige stuk Rotterdam dat gespaard blijft (ook al had dat - zie ook de naam - meer met Delft dan met Rotterdam van doen). In 1944 werd ruim een derde van de kaden opgeblazen. Het herstel van de havens zou duren van 1945-1949. Al op 18 mei 1940 nam het gemeentebestuur van Rotterdam beslissingen omtrent het lot van de verwoeste stad. Men koos voor één basisplan tot herbouw. Het nieuwe stadscentrum zou vooral een commercieel, bestuurlijk en cultureel centrum worden, en veel minder sterk dan vroeger een woongebied. Na de oorlog zorgde de nieuwe en gedurfde architectuur voor de bijnaam 'Manhattan aan de Maas'.

In 1959 maakt Rotterdam het besluit bekend dat de havenstad de eerste metro van Nederland krijgt. De bouw duurde van 1959-1968. Bij de opening is het de kortste metrolijn ter wereld met nog geen zes kilometer lengte. De eerste metro van Nederland reed op 9 februari 1968 van het Centraal Station naar het Zuidplein.

In 1973 werd de Erasmus Universiteit gesticht.

Opties