Geschiedenis - Soerendonk

Soerendonk was in de Middeleeuwen net als Budel, Gastel en Maarheeze een onderdeel van de baronie van Cranendonck.
Hierbinnen maakte het met Maarheeze en Gastel n schepenbank uit.
De drie dorpen vormden dus samen een rechterlijke en bestuurlijke eenheid.
Rond 1700 gingen de drie plaatsen overigens wel financieel grotendeels zelfstandig opereren, doordat ze elk een eigen dorpskas gingen voeren. Gastel hoorde daarbij aanvankelijk onder Soerendonk.
Een aantal gezamenlijke kosten werd onderling omgeslagen.
Zo waren er dan ook gezamenlijke en aparte dorpsvergaderingen.
Aan het einde van het Ancien Rgime, in de Bataafs-Franse periode (1795-1813), veranderde de bestuursstructuur in onze streken.
Uiteindelijk werd in de tijd dat ons land deel uitmaakte van het Franse Keizerrijk (1810-1813) de gemeenten in het leven geroepen.
Na protesten in 1810 vanuit Soerendonk dat met Maarheeze n gemeente zou moeten vormen, kwamen op 19 december 1811 uiteindelijk de zelfstandige gemeente Maarheeze en een afzonderlijke gemeente Soerendonk (met Sterksel) tot stand.
In 1819 werd de gemeente Soerendonk uitgebreid met Gastel, dat tot die tijd tot de gemeente Budel behoorde.
Deze situatie bleef zo, totdat de gemeente Soerendonk, Sterksel en Gastel per 1 januari 1925 werd samengevoegd met de gemeente Maarheeze en zo de nieuwe gemeente Maarheeze ging vormen.
 
Voor meer informatie over Soerendonk bezoek de website: Zurrik
 
 

Opties