Geschiedenis - Stevensweert

Het oude Stevensweert moest in 1633 vrijwel volledig plaatsmaken voor een door de Spanjaarden aangelegde vesting volgens regelmatig patroon. Het stratenplan is tot op heden bewaard gebleven, maar de grachten, de wallen, het kasteel en de stadspoorten niet; die werden in 1874 gesloopt. Stevensweert bleef bij de Vrede van Munster (1648) onder Spaanse soevereiniteit. In 1715 werd Stevensweert officieel Staats en in 1722 kreeg het stadsrechten. In de 19de eeuw kwam de vestingfunctie te vervallen.

Opties