Geschiedenis - Ter Apel

Het op de zandgronden gelegen gebied van Ter Apel lag ooit te midden van moerassen. Het dorp Ter Apel ontstond in de 13de eeuw rond het premonstratenzer klooster van waaruit de monniken de woeste hoogveengronden ontgonnen. Het gebied werd in 1464 geschonken aan de orde van de Kruisheren, die er een kerk en een klooster lieten bouwen. Aan de Boslaan 3 staat het enige middeleeuwse plattelandsklooster van Nederland.

Het dorp Ter Apel ontwikkelde zich in de 20ste eeuw tot een industriestad, maar ook als een centrum van een recreatiegebied.

Opties