Ter Apeler vindt perpetuum...

Omschrijving

TER APEL - Uitvinder Sjack Abeling in Ter Apel heeft een machine gemaakt die het wereldenergieprobleem kan oplossen: een perpetuum mobile. Dat is een machine die energie levert zonder energie te verbruiken. Volgens Abelings is de machine in staat via gewichten gebruik te maken van de zwaartekracht. Speciale hefboomconstructies houden die gewichten dan in beweging. Vele uitvinders hebben al geprobeerd om de heilige graal van de energieproductie te vinden, maar tot nu toe is het niemand gelukt. Sterker nog: natuurkundigen denken dat het onmogelijk is, omdat het tegen de natuurkundige wet van behoud van energie ingaat. Dat houdt in dan men geen energie kan maken uit het niets. Abeling denkt van wel en hoopt binnenkort octrooi op de machine aan te kunnen vragen.

Meer informatie

  • Aantal keer bekeken: 48.778
  • Publicatiedatum: 9-11-2007 20:46

Deze video's zijn gevonden via YouTube. Klik op de video voor de maker en de copyrights.