Info - Veenklooster

Plaats behorend tot de gemeente Kollumerland.

Een van de weinige brinkdorpen in Friesland.

Meer over Veenklooster

Opties