Geschiedenis - Vreeland

Stadsrechten in 1265, maar groot is het nooit geworden.

Een van de vele twistappels tussen de Utrechtse bisschoppen en de graven van Holland. Voor het Utrechtse kasteel Vreeburg zijn stenen gebruikt die vrijkwamen bij de sloop van het kasteel Vreeland, waartoe Karel de Vijfde in 1529 het bevel gaf.

Opties