Geschiedenis - Wieuwerd

In vroeger eeuwen genoot het dorp bekendheid als centrum der Labadisten. De volgelingen van de Fransman Jean de Labadie, onder wie Anna Maria Schuurman, verbleven er van 1674-1730. Anna Maria van Schuurman was de eerste vrouw in Nederland die college liep.

Opties