Geschiedenis - Willemstad

De eerste vestigingsplaats van Willem de Zwijger was Ruygenhil aan het Hollands Diep en het Volkerak. In opdracht van de prins veranderde het dijkdorpje in 1583 in een vestingstad in de vorm van een zevenpuntige ster met zeven bastions, genoemd naar de Zeven Proviniciën.

Na de moord op de Vader des Vaderlands in 1584 in Delft, kreeg het vestingstadje als eerbetoon de naam Willemstad, maar het had beter Mauritsstad kunnen heten. Prins Maurits voltooide na zijn vaders dood de vestingwerken, hij stichtte het Mauritshuis, het vroegere stadhuis en de Koepelkerk.

In 1926 werd Willemstad van de lijst van vestingen afgevoerd. De Duitsers hebben de wallen in de Tweede Oorlog echter nog voorzien van betonnen bunkers. Door de Deltawerken werd Willemstad uit zijn isolement verlost. De schutsluizen in de Volkerakdam kan men vanaf een op Willemstads grondgebied gelegen uitkijktoren goed zien. In 1970 is Willemstad uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht.

Opties